Mae cwmni Penseiri Alwyn Jones yn un o’r prif gwmnïau pensaerniol yng Nghymru sy’n arbenigo mewn cadwraeth a dylunio adeiladau newydd mewn safleodd sensitif.

 

Alwyn Jones Architects is a leading architectural practice specialising in the conservation of historic buildings and the design of new buildings in historic contexts.