Jonathan Harwood

 

Graddiodd Jonathan o Ysgol Bensaernïaeth Cymru yn 2000 gyda graddau mewn dylunio pensaernïol a gradd Meistr mewn dylunio adeiladau cynaliadwy. Ers ymuno â’r practis yn 2004, mae Jonathan wedi bod yn bensaer prosiect ar amrywiaeth eang o brosiectau yn cynnwys nifer o eglwysi hanesyddol a thai preifat yn cynnwys:

 

  • Eglwys Sant Cadog, Llancarfan (Rhestredig Gradd 1)
  • Eglwys y Drindod Sanctaidd, Ystrad Mynach (Rhestredig Gradd 2)
  • Capel y Tabernacl, Treharris (Rhestredig Gradd 2)
  • Eglwys Sant Cadoc, Pendeulwyn (Rhestredig Gradd 2)
  • Canolfan Gymunedol Eglwys y Tabernacl, Efail Isaf
  • Eglwys Bedyddwyr Moria, Rhisga (Rhestredig Gradd 2)
  • Elusendai Llewellyn, Castell-nedd (Rhestredig Gradd 2)
  • Fila Llanerchaeron, Aberaeron QQI (Rhestredig Gradd 1)