Amgueddfeydd ac Orielau

 

Mae gan y practis arbenigedd mewn dylunio orielau celf newydd a mannau arddangos cyhoeddus, yn cynnwys darparu orielau modern hyblyg ac addasu tu mewn hanesyddol cain. Hefyd, mae gan y practis ddealltwriaeth fawr o anghenion diogelwch a churadurol gweithio mewn amgueddfa neu oriel weithredol.