Eglwysi a Chapeli

 

Mae cwmni Penseiri Alwyn Jones ar restr penseiri sydd wedi cymeradwyo gan yr Eglwys yng Nghymru (Esgobaeth Llandaf) a nifer o eglwysi a chapeli anghydffurfiol eraill, y rhan fwyaf wedi’i rhestru. Yn ogystal â chynnal arolygiadau pob pum mlynedd mae’r practis yn cynghori eglwysi a chapeli ar atgyweirio, addasiadau, estyniadau a grantiau.