Preswyl

 

Mae gan y practis brofiad helaeth mewn cynhyrchu pensaernïaeth ddomestig ansawdd uchel o amrywiol raddau ac mewn amrywiaeth o leoliadau. Mae pob cynnig yn ymateb i ddealltwriaeth fanwl o frîff a chyd-destun penodol y prosiect (hanesyddol a ffisegol) a chânt eu datblygu a’u gwireddu drwy gynnwys y cleient yn barhaus. Gall y practis gynghori hefyd ar ymgorffori dylunio goddefol a thechnoleg ynni adnewyddadwy/isel.